Субота, 23.09.2023, 04:24
Суховільська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Вітаю Вас ГістьГоловна » 2018 » Травень » 31 » " Про перевід учнів! "
16:20
" Про перевід учнів! "

Суховільська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів

ПРОТОКОЛ

від 31. 05. 2018 року № 5

засідання педагогічної ради

 • — Герус Н. С. Секретар — Русінко Г С

Присутні: Радецька Н І, Русінко Г С , Островська О Ю, П’ятенко В. В, Герус О В, Герус Л В, Хмара Н. А, Бойко Г. С, Власюк Г. М, Качур І О, Ковальковська Ю. В, Цеховський В. О, Весельська А С

Порядок денний:

 1. Про перевід учнів початкової ланки до наступних класів.

(Доповідач - директор школи Герус Н С ).

 1. Про перевід учнів 5 –х - 8 – х класів до наступних класів.

(Доповідач - директор школи Герус Н С ).

 1. Про нагородження учнів похвальними листами та похвальними грамотами. ( Доповідачі - класні керівники та класоводи)

 

 1. СЛУХАЛИ: Про перевід учнів початкової ланки до наступних класів

Директора школи Герус Н С, яка познайомила присутніх з результатами навченості учнів 1- 3 класів за ІІ семестр та навчальний (2017/2018 ) рік.

Директор наголосила, що учні початкової ланки навчались за новим Державним стандартом початкової освіти. Програмовий матеріал з усіх предметів всі учні засвоїли.

Результати навчання учнів такі :

кількість клас :учнів

рівень навчальних досягнень учнів

Якісний % успішності

початковий

середній

достатній

високий

1 клас 6 уч

0

4

1

1

33 %

2 клас 11 уч

2

6

1

2

27 %

3 клас 8 уч

0

2

5

1

75 %

 

Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів даних класів , можна зробити висновок, що гірше своїх можливостей навчаються учні 2 класу. Отож , в наступному році, Качур І. О. слід більше уваги приділити учням,які навчаються на достатньому та середньому рівнях, з метою отримання високого результату.

ВИСТУПИЛИ: Радецька Н І, класовод 1 класу, яка сказала, що оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу здійснювалось вербально, проте всі учні класу засвоїли навчальний матеріал в міру своїх можливостей і ознайомила присутніх з характеристиками учнів класу на кінець навчального року.(додається).

Качур І О, класовод 2 класу та Бойко Г С, класовод 3 класу, які детально ознайомили присутніх з якістю знань учнів за 2017/2086 навчальний рік. (додається).

ВИРІШИЛИ:

1.1. Перевести до 2 класу:

1. Бойка Артема Миколайовича

2. Бондарчук Артем Сергійович

3. Ковальковська Валерія Леонідівна

4. Ковальковський Максим Петрович

5. Мельник Олександр Ігорович

6. Талаєва Владислава Олександровича

1.2. Перевести до 3 класу:

 1. Бабія Івана Андрійовича

2. Бондарчука Олександра Сергійовича

 1. Гнеся Богдана Івановича
 2. Гнеся Едуарда Вікторовича
 3. Гнеся Романа Сергійовича
 4. Гнеся Костянтина Петровича
 5. Кравчук Поліну Олегівну
 6. Кузнєцова Дениса Сергійовича
 7. Попілевича Назара Олександровича

10. П’ятенка Ярослава Леонідовича

11. Романюка Валерія Станіславовича

1.3. Перевести до 4 класу:

1. Бойка Богдана Миколайовича

2. Бондарчука Олексія Сергійовича

3. Бондарчука Сергія Сергійовича

4. Гурбан Надію Миколаївну

5. Романчука Дмитра Леонідовича

6. Романюка Андрія Романовича

7. Талаєву Анну Олександрівну

8. Дмитрук Вікторію Олексівну

 

2. СЛУХАЛИ: Про перевід учнів 5 –х - 8 – х класів до наступних класів

Директора школи Герус Н С, яка познайомила присутніх з результатами навчальних досягнень учнів 5- 8 класів за ІІ семестр та (2017/2018 ) н. рік:

клас

кількість

учнів

рівень навчальних досягнень учнів

Якісний % успішності

початк

середній

достатній

високий

5

5

0

1

2

2

80 %

6

5

0

1

4

0

80 %

7

6

0

3

3

0

50 %

8

5

0

3

2

0

40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана таблиця свідчить про відповідність навченості учнів 5 та 6 класів та зниження рівня навчальних досягнень учнів 8 класі, в порівнянні з минулим навчальним роком.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

 • Г М, класний керівник 5 класу, яка відмітила, що на сьогоднішній день важливою умовою розвитку учнів є саме формування пізнавального інтересу, який є основою для розвитку пізнавальної активності учнів. Обов’язковою передумовою розвитку обдарувань школярів як на уроці, так і в позаурочний час повинна бути проблемність викладання.

Новизна, творчість учнівського колективу та кожного учня окремо, і оригінальність їх навчальної діяльності проявляються саме тоді, коли вони самостійно ставлять мету, пізнаючи проблему і знаходять шляхи її розв’язання. Учні 5 класу з гарними досягненнями закінчили навчальний рік. Пропоную перевести до 6 класу всіх учнів класу згідно списку.

Герус Л В, класний керівник 6 класу, відмітила, що вивчення методичної літератури і досвід роботи з питань організації роботи учнів, врахування вимог диференціації під час навчання дозволяють зробити висновок про те, що в основу класифікації різних видів робіт фактично можуть бути покладені рівні засвоєння знань учнями.

Учні 6 класу закінчили навчальний рік на середньому та достатньому рівні: покращили успішність Герус Альона та Гнесь Альона, а погіршив рівень навченості Бобер Ярослав.

Пропоную перевести до 7 класу всіх учнів класу згідно списку

П’ятенко В В, класний керівник 7 класу, сказала, що у новому навчальному році, для підвищення рівня навчальних досягнень учнів, перед класоводами, класними керівниками та вчителями – предметниками стоять такі завдання :

 • для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів необхідно, щоб організаційні методи форми та засоби навчання відповідали цілям і задачам навчально–творчої діяльності.
 • Проводити навчання на високому рівні складності;

посилити роль гіпотетичного мислення, що сприяє здібності передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх;

Систематично створювати ситуації вибору для учнів і давати можливість здійснювати цей вибір;

Підвищувати роль діалогічної форми навчання, як особливої взаємодії повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і внутрішнього діалогу.

 • використання методів проблемного навчання, забезпечення необхідної емоційно-доброзичливої атмосфери і активних способів розвитку самостійності дітей, їхньої фантазії, уяви;

Пропоную всіх учнів класу перевести до 8 класу.

Цеховський В О, класний керівник 8 класу. В своєму виступі хочу зупинитись саме на досягненнях учнів 8 класу за ІІ семестр навч. року.

В класі на початок і кінець семестру налічується 5 учнів.

Рівень засвоєності навчального матеріалу в порівнянні з І семестром дещо погіршився, про що свідчять оцінки учнів:

 • Достатній рівень – 2 чол. Середній рівень - 3 чол.

Хочу відмітити, що значно покращив досягнення з навчальних предметів Щербаков Сергій. Але поряд з цим, звернутаю увагу на те, що такі учні, як Гнесь О та Ляшук Максим, погіршили свої навчальні досягнення протягом ІІ семестру, тому у літній період їм потрібно багато працювати.

Пропоную перевести до 9 класу всіх учнів класу згідно списку.

ВИРІШИЛИ:

 

2.1. Перевести до 6 класу:

 

 1. Бабія Андрія Андрійовича
 2. Бригоцьку Дарію Ігорівну
 3. Гопанчук Карину Олександрівну
 4. Герус Катерину Олександрівну
 5. Цеховського Олександра В’ячеславовича

2.2. Перевести до 7 класу:

 

 1. Бобра Ярослава Юрійовича
 2. Бондарчук Карину Сергіївну
 3. Гнесь Альону Сергіївну
 4. Герус Альону Миколаївну
 5. Кузнецова Ростислава Сергійовича

2.3. Перевести до 8 класу:

 

 1. Гнеся Євгенія Віторовича
 2. Гнеся Романа Івановича
 3. Герус Лесю Миколдаївну
 4. Ковальковську Карину Анатоліївну
 5. Романюк Сніжану Романівну
 6. Дмитрук Олену Олексівну

2.4. Перевести до 9 класу:

 

 1. Гнеся Олександра Серійовича
 2. Герус Ірину Леонідівну
 3. Ляшука Максима Олександровича
 4. Романюк Яну Станіславівну
 5. Щербакова Сергія Григоровича

 

3. СЛУХАЛИ: Про нагородження учнів похвальними листами та похвальними грамотами.

ВИСТУПИЛИ:

Цеховський В О, Бойко Г С, Власюк Г М, Радецька Н І, П’ятенко В В, Островська О Ю, Герус Л В, Качур І О ( класоводи та класні керівники 1 – 9 класів), які ознайомили членів педагогічної ради із списком учнів – претендентів на нагородження похвальними листами та похвальними грамотами, а саме:

 

 • За високі досягнення у навчанні:

 

1. Ковальковського Максима- учня 1 класу

2. Попілевича Назара - учня 2 класу

3. П’ятенка Ярослава - учня 2 класу

5. Романюка Андрія - учня 3 класу

6. Герус Альону - ученицю 6 класу

7. Попілевич Анастасію - ученицю 9 класу

 

 • За особливі досягнення у вивченні предметів:

 

1. Бобра Ярослава - учня 6 класу (Фіз. культура)

2. Гопанчук Юлію - ученицю 9 класу (Англійська мова, нім. мова)

3. Романюк Сніжану - ученицю 7 класу (Німецька мова)

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Похвальними грамотами нагородити учнів:
 • За високі досягнення у навчанні:

 

1. Ковальковського Максима- учня 1 класу

2. Попілевича Назара - учня 2 класу

3. П’ятенка Ярослава - учня 2 класу

5. Романюка Андрія - учня 3 класу

6. Герус Альону - ученицю 6 класу

7. Попілевич Анастасію - ученицю 9 класу

 

 • За особливі досягнення у вивченні предметів:

 

1. Бобра Ярослава - учня 6 класу (Фіз. культура)

2. Гопанчук Юлію - ученицю 9 класу (Англійська мова, нім. мова)

3. Романюк Сніжану - ученицю 7 класу (Німецька мова)

 

 

 

Переглядів: 428 | Додав: Герус | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Суховільська ЗОШ І-ІІ ст. © 2023 | Хостинг від uCoz