Неділя, 19.05.2024, 13:22
Суховільська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Вітаю Вас ГістьОсвітні програми

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ:

Суховільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі:

1. Конституції України (ст.53),

2. ЗаконівУкраїни

- «Про освіту»,

- «Про загальну середню освіту»,

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

3. Постанов Кабінету Міністрів України

- від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,

- від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»,

- від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів Українивід 27.08.2010 №776,

- «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.2.008-01,

- Статуту школи, та забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державнихстандартів.

За Статутом, школа є комунальним загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІ ступенів. Режим роботи закладу: п'ятиденний навчальний тиждень, 9 класів, 57 учнів, одна зміна. Мова навчання - українська.

Навчальний план на 2017-2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

- для початкової школи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспортуУкраїнивід 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № ,460 (додаток №2); 2 учні буде навчатись за інклюзивною формою навчання.

- для 5 – 9 класів - Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів , затвердженими наказом МОН України від 05.02.2013 р. № 409, (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664), зі змінами, згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 р. № 1465, (додаток 10);

II.  ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ:

Якість загальної середньої освіти забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної складових навчального плану. У 1 класі починається вивчення іноземної мови, з 2 класу - вивчення комп'ютерної грамоти - 1 година на тиждень, навчальний предмет «Інформатика» Зокрема, навчальним робочим планом за рахунок варіативної складової передбачено: - у 6 та 8 класах вивчення історії рідного краю по 0,5 години на тиждень.

 III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

Навчальний план зорієнтований на роботу школи з 5-денним робочим тижнем. Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

IV.  СТРУКРУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:

Навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем Знань – і закінчується не пізніше1 липня.

Навчальні заняття здійснюються за семестровою системою

з наступним розподілом навчальних днів та канікул:

І семестр – з 01 вересня по 29 грудня 2017 р.

ІІ семестр – з 15 січня по 31 травня 2018 р.

Канікули:

Осінні - з 30 жовтня по 05 листопада 2017 р

зимові - з 01 січня по 14 січня 2018 р

весняні – з 27 березня по 01 квітня 2018 р

25 травня - Останній Дзвоник.

 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

 

0 урок – 8.05 - 8.50

1 урок – 9.00 - 9.45

2 урок – 9.55 – 10.40

3 урок – 10.50 – 11.35

4 урок – 11.50 - 12.35

5 урок – 12.50 - 13.35

6 урок – 13.45 - 14.30

7 урок – 14.40 – 15.25

                                                       Освітні програми

Предмети

Програми

1-4 класи

Українська мова (навчання грамоти)

Математика

Природознавство

Основи здоров’я

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

Фізична культура

За оновленою навчальною програмою 2012 р. для початкової школи затверджені Міністерством освіти і науки, зі змінами від 04.08.2016 р.

Анг. мова 1-4 класи

Програма затверджена колегією Міністерства освіти і науки України від 04.08.2016 року № 948

Музичне мистецтво 1-4 класи

За підручником Л.С. Аристової, В.В. Сергієнко затверджено програмою Міністерством освіти і науки від 12.09.2011 №1050

5 - 9 класи

Українська мова

Українська мова 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 зі змінами. Автори: Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович , Н.Б.Коржова, К.В. Таранік-Ткачук/ К.: Видавничий дім «освіта» 2013.

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.- К.: Освіта, 2013 зі змінами затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804

Зарубіжна література

Оновлена програма 2015 року із змінами відповідно до наказу № 52 Міністерства освіти і науки України від 13. 01. 2017 р. та наказу № 201 від 10. 02. 2017 р.:

Хімія

Основи здоров’я

Природознавство

Анг. мова

Нім. мова

Біологія

Фізична культура

Образотворче мистецтво

Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів затверджена наказом Міністерства освіти і науки № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.

Математика

Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.). зі змінами зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

Фізика 7-9

Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів підготовлена у 2012 році робочою групою у складі: О. І. Ляшенко, В. Г. Бар’яхтар, Л. Ю. Благодаренко, М. В. Головко, Ю. І. Горобець, Т. М. Засєкіна, В. Д. Карасик, О. В. Ліскович, М. Т. Мартинюк, І. Ю. Ненашев, Н. А. Охрименко, В. Д. Сиротюк, М. І. Шут,

Інформатика 2-9 кл

Навчальна програма з інформатики для 5-9 класів підготовлена у 2015–2016 рр. робочою групою у складі: М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко, О. В. Коршунова , Б. В. Кудренко, Н. В. Морзе, Є. В. Мотурнак, Т. В. Нанаєва, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд, В. В. Шакотько, І. О. Завадський, В. В. Лапінський, А. В. Паньков, зі змінами зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804 2-3 класів зі змінами зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 584 від 29.05.2015

Музичне мистецтво 5-7 класи

За підручником Л.Г.Кондратова. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Мистецтво 8 кл

За підручником Л.Г.Кондратова «Мистецтво» Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Мистецтво 9 кл

За підручником О.В.Гайдамаки «Мистецтво» Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

 

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОБОТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ:

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту".

Закон України "Про загальну середню освіту".

Закон України "Про охорону праці".

Кодекс законів про працю України.

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Закон України "Про відпустки".

Закон України "Про оплату праці".

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу".

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ:

 

Національна доктрина розвитку освіти;

Національна стратегія розвитку освіти;

Державний стандарт початкової загальної освіти;

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

Конвенція про права дитини;

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

Концепція профільного навчання у старшій школі;

Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти;

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

Педагогічна Конституція Європи.

 

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ:

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

Положення про державну підсумкову атестацію.

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.

Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.

Положення про психологічну службу.

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».

Положення про малу академію наук учнівської молоді.

Положення про групу продовженого дня.

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру навчального року.

Зміни до типових навчальних планів у новому н.р.

Методичні рекомендації по викладанню предметів у навчальному році.

Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах

Зміни до Типових навчальних планів закладів ІІ ступеня

Перелік навчальної літератури, що має гриф МОН для використання

Типові навчальні плани початкової школи

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

Типова інструкція з діловодства у ЗНЗ усіх типів і форм власності.

Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів ЗНЗ.

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.

Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1.

Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.

Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів.

Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу.

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Інструкція про службові відрядження.

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури.

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Суховільська ЗОШ І-ІІ ст. © 2024 | Хостинг від uCoz